شرکت یاوران فولاد جنوب از مالکان لودرهای چرخ لاستیکی که قادر به بارگیری تریلرهای کمپرسی باشند دعوت به همکاری می نماید.
شماره تماس:
09166155982
06132911062 داخلی 8